Biểu giá dịch vụ

READING
Trả tiền theo lượt
  • 30.000đ/lượt
  • Giảm giá còn 25.000/lượt
  • Áp dụng trong thời gian khuyễn mãi
LISTENING
Trả tiền theo lượt
  • 30.000đ/lượt
  • Giảm giá còn 25.000/lượt
  • Áp dụng trong thời gian khuyến mãi
WRITING
Trả tiền theo lượt
  • 50.000đ/lượt
SPEAKING
Trả tiền theo lượt
  • 50.000đ/lượt