Kì thi thử VSTEP 3-5 & VSTEP 2
Đăng ký vào thi ngay

Cổng thi trực tuyến VSTEP iBT sẽ tổ chức kỳ thi thử trực tuyến bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh VSTEP 3-5 và VSTEP 2.
 • Thời gian mở: Từ 1/3/2017 đến hết ngày 18/3/2017.
 • Lệ phí thi: 100.000 đồng

Vì sao bạn cần thi thử?
 • Làm quen với đề thi: Đề thi thử trực tuyến có cấu trúc, độ khó và định dạng câu hỏi hoàn toàn tương đương với đề thi VSTEP chính thức, với ngân hàng đề do trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội biên tập.
 • Đánh giá trươc năng lực bản thân: Bạn sẽ nhận được kết quả thi cho từng kỹ năng và tổng điểm thi. Với kỹ năng Nghe (Listening) và Đọc (Reading), bạn sẽ biết kết quả ngay sau khi hoàn thành phần thi. Với kỹ năng Nói (Speaking), Viết (Writing), Tổng điểm và Phân loại trình độ, bạn sẽ nhận được kết quả trong vòng 5 ngày kể từ sau khi hoàn thành bài thi.
 • Thời gian thi thuận tiện: Bạn có thể lựa chọn thi thử vào bất cứ thời điểm nào trong thời gian kỳ thi diễn ra (1/3/2017 đến hết 18/3/2017).
Cấu trúc bài thi VSTEP.3-5:
VSTEP 3-5 là bài thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 3-5 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương trình độ B1, B2, và C1 theo Khung Tham chiếu chung Châu Âu về Ngôn ngữ. Bài thi VSTEP.3-5 gồm bốn bài thi nhỏ kiểm tra bốn kỹ năng theo trật tự tương ứng Đọc, Nghe, Viết, Nói.
 • Bài thi Đọc (READING): Kéo dài 60 phút, gồm 40 câu hỏi, chia làm 4 phần. Mỗi phần gồm một văn bản và 10 câu hỏi đa lựa chọn tương ứng. Đáp án và kết quả bài thi sẽ được thông báo ngay sau khi người sử dụng nộp bài.
 • Bài thi Nghe (LISTENING): Kéo dài khoảng 40 phút, gồm 35 câu hỏi, được chia thành 3 phần. Thí sinh nghe các đoạn trao đổi ngắn, hướng dẫn, thông báo, các đoạn hội thoại và các bài nói chuyện, bài giảng để trả lời các câu hỏi đa lựa chọn. Đáp án và kết quả bài thi sẽ được thông báo ngay sau khi người sử dụng nộp bài.
 • Bài thi Viết (WRITING): Kéo dài 60 phút, gồm 2 phần: viết thư (khoảng 120 từ) và viết luận về một chủ đề cho sẵn (khoảng 250 từ). Đáp án sẽ được gửi lại sau 5 ngày kể từ khi nộp bài.
 • Bài thi Nói (SPEAKING): Kéo dài 12 phút, gồm 3 phần: tương tác xã hội, thảo luận giải pháp, và phát triển chủ đề. Đáp án sẽ được gửi lại sau 5 ngày kể từ khi nộp bài.

Cấu trúc bài thi VSTEP.2:
VSTEP 2 là bài thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương trình độ A2 theo Khung Tham chiếu chung Châu Âu về Ngôn ngữ. Bài thi VSTEP.2 gồm bốn bài thi nhỏ kiểm tra bốn kỹ năng theo trật tự tương ứng Đọc, Nghe, Viết, Nói.
 • Bài thi Đọc (READING): Kéo dài 40 phút, gồm 30 câu hỏi, chia làm 4 phần. Thí sinh có nhiệm vụ đọc và điền từ, ghép nối, đưa ra các câu trả lời ngắn, và trả lời các câu hỏi đa lựa chọn. Đáp án và kết quả bài thi sẽ được thông báo ngay sau khi người sử dụng nộp bài.
 • Bài thi Nghe (LISTENING): Kéo dài khoảng 25 phút, gồm 25 câu hỏi, được chia thành 5 phần. Thí sinh nghe các đoạn thông báo ngắn, các đoạn hội thoại và các bài nói chuyện để trả lời các câu hỏi đa lựa chọn và câu hỏi điền từ. Đáp án và kết quả bài thi sẽ được thông báo ngay sau khi người sử dụng nộp bài.
 • Bài thi Viết (WRITING): Kéo dài 35 phút, gồm 3 phần: viết lại câu, viết tin nhắn/bản ghi nhớ, và viết thư/bưu thiếp. Đáp án sẽ được gửi lại sau 5 ngày kể từ khi nộp bài.
 • Bài thi Nói (SPEAKING): Kéo dài 10 phút, gồm 4 phần: chào hỏi, tương tác xã hội, miêu tả, và thảo luận. Đáp án sẽ được gửi lại sau 5 ngày kể từ khi nộp bài.